CBTT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

CBTT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

24/05/2018 1:15:10 CH

Ngày 23/4/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông ĐOÀN VŨ TIẾN, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

CBTT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

CBTT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

24/05/2018 1:11:54 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty đối với bà Bùi Khánh Linh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

11/05/2018 1:28:13 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

11/05/2018 10:46:17 SA

Bổ nhiệm có thời hạn ông TRƯƠNG HUY HẢI, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018

11/05/2018 10:43:08 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

04/05/2018 2:09:19 CH

HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

02/05/2018 8:08:59 CH

Ngày 24/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 193/CV-ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

16/04/2018 8:41:57 SA

Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (MCK: VIW) xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

07/02/2018 11:35:39 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2017.

Liên kết website